TAFELJOGGEN

LEER DE TAFELS TERWIJL JE BEWEEGT! De sommen flitsen voorbij terwijl je jogt op de plaats.


opdrachten tijdens het tafeljoggen:

* Bij een som zeg je het antwoord hardop.

* Bij een wervelwind draai je een rondje.

* Bij een boomstam, een gat of een hekje moet je springen.

* Bij een tunnel buk je!

* Bij een dier schrik je. (Sta stil en handen omhoog)

* Bij een pijl moet je afslaan.


filmpjes